Menu
I cała reszta

Biznesone Wtorki: Marka – co to?

Czym właściwie jest marka i jaką funkcję pełni? Takim pytaniem rozpoczynamy kolejny artykuł z serii Biznesowych Wtorków, i spieszymy z odpowiedzią. Mamy nadzieję, że szeroką, a zarazem bardzo konkretną.

Marka to oznaczenie, nazwa, często także znak graficzny (logo) lub jakiś symbol, dóbr i usług danej firmy, przedsiębiorstwa. Oprócz nazwy i znaku graficznego na markę składają się inne elementy takie jak: produkt rzeczywisty, opakowanie, reklama, dystrybucja, polityka cenowa[1]. „Marka funkcjonuje również jako swoisty skrót myślowy, oznaczający rynkowy wizerunek produktu, zestawu produktów lub/i sprzedawcy, który je oferuje”[2]. Definicja, ta wskazuje, że klient oprócz produktu identyfikuje z marką jej pracowników, którzy budują jej wizerunek. Marka definiuje swój produkt, usługę, dzięki niej klient jest w stanie odróżnić produkt konkurencji a nawet scharakteryzować go. Dzieje się tak ze względu na funkcje, jakie marka ma zadanie spełniać, a są nimi przede wszystkim:

  • odróżnienie przez klientów produktów danej marki, od produktów konkurencyjnych,
  • zapewnienie ochrony szczególnych cech produktu przed naśladownictwem,
  • marka jest jednym ze sposobów komunikowania się z odbiorcami,
  • marka jest dla Klienta gwarancją produktu i dobrego zakupu.[3]

Podsumowując, marka jest dla wielu gwarancją jakości produktu, jego modnego wyglądu, funkcjonalności, a także prostej obsługi czy gwarancji i serwisu oraz profesjonalnej obsługi personelu. Ponadto marka indywidualizuje produkt, nadając mu szczególnych wartości, których nie posiadają podobne produkty, które po prostu nie są markowe, albo marka nie jest aż tak znana i silna. Marka często oznacza także prestiż, więc zakup produktów markowych, znanych podnosi status społeczny i daje nabywcy poczucie społecznej akceptacji – co podkreślał w swojej definicji terminu marki profesor John Philip Jones: „Marka jest to produkt, który dostarcza korzyści funkcjonujących oraz wartości dodanej, którą niektórzy nabywcy cenią na tyle, aby ją kupić”[4]. Czerpanie dodatkowych wartości przypisanych marce i budowanie swojej pozycji społecznej w oparciu o nią zostało nazwane personalizacją. „Funkcja personalizacji wiąże się z faktem, iż poprzez zakup określonej marki konsument pragnie podkreślić swoją pozycję w hierarchii społecznej. Wybrana marka zatem umożliwia określonym grupom zaznaczenie swojej odrębności oraz miejsca w społeczeństwie”[5]. Takie definiowanie marki w dzisiejszych czasach wydaje się być oczywiste. Ludzie aspirują do tego, by mieć markowe, drogie rzeczy, którymi można się pochwalić.

Marka to wartość sama w sobie, jest jednym z elementów składających się
na dany produkt. Buduje się ją latami, zdobywając przy tym oddanych klientów, którzy dzięki zaufaniu zawsze będą wybierać produkt tej, a nie innej marki. Konsumenci bardzo przywiązują się do marek. Częściej kupują produkty, które już znają, albo produkty marek, których klientami już są, bo ufają, że jakość produktu będzie taka,
jak zawsze. Możemy to zjawisko nazwać „przywiązaniem do marki”, na które składa się zarówno produkt, jak i świadomość marki. „Budowanie świadomości marki (ang. branding) to proces polegający na kreowaniu tożsamości danego produktu lub usługi w taki sposób, aby jego charakterystyczne cechy takie jak unikatowy wygląd, smak czy pozycja na rynku, na trwale zapisały się w świadomości konsumenta”[6]. Marki, które istnieją na rynku od lat, w tej chwili tylko umacniają swoją pozycję,
w gorszej sytuacji są te marki, które na rynek dopiero wchodzą i muszą znaleźć na nim swoje miejsce.

Należy się jeszcze przyjrzeć temu, jak marka powstaje, w jaki sposób jest budowana , krok po kroku. Budowanie marki to długofalowy plan mający wyznaczone cele i założenia. Ich realizacja zazwyczaj jest bardzo pracochłonna, czasochłonna i wymagająca dużych nakładów finansowych. Jednak korzyści płynące z wykreowanej, dobrze prosperującej marki są ogromne, dlatego znaczna część przedsiębiorców dąży do budowania silnej
i stabilnej na rynku marki.

[1] red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa 2006, , s.167.

[2] Tamże, s.167.

[3] Tamże, s.168-169.

[4] Joe Marconi, Marketing Marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość swojej marki,K E. LIBER, Warszawa 2002, s. 31.

[5] Tamże, s. 25.

[6] Richard Hall, Marketing bez tabu czyli jak to robią najlepsi, Samo Sedno, Warszawa 2011, s. 59.