Menu
I cała reszta

Biznesowe Wtorki: Jak napisać biznesplan?

Choć dokument ten często się bagatelizuje, to jest on bardzo przydatny dla planującego biznes, jak i obowiązkowy, gdy chce się pozyskać dotację, kredyt czy inwestora. Biznesplan to spis wszystkich celów, założeń, prognozowanych zysków i kosztów oraz czyhających zagrożeń. Rzetelne podsumowanie pozwoli Ci trzeźwo ocenić sytuację i powodzenie swojego biznesowego pomysłu.

Bez względu na to czy dokument sporządzasz dla siebie czy dla kogoś innego, to powinien on zawierać kilka punktów, które w prosty sposób przedstawią planowaną lub istniejącą już działalność. Pamiętaj, że biznesplan to konkretny dokument, w którym nie ma miejsca na obszerne, mało znaczące opisy. Tekst i informacje w nim zawarte powinny być rzetelne, zwięzłe i zrozumiałe dla każdego.

Co tak właściwie zawiera biznesplan? Opis biznesu, jego mocne i słabe strony, umiejscowienie na rynku, a także informacje o potencjalnych klientach, spis niezbędnych kontrahentów, plan marketingowy oraz analizę finansową. Wszystko to na kilku stronach.

Jak każdy dokument, tak i ten powinien zawierać elementy takie jak strona tytułowa, spis treści, streszczenie, poszczególne rozdziały, ponumerowane strony oraz podpis osoby go sporządzającej.

Jakie informacje zawrzeć w poszczególnych rozdziałach?

STRESZCZENIE
Tekst ten w skrócie opowiada o firmie, produkcie czy usłudze, celach i założeniach przedsiębiorstwa. Streszczenie podsumowuje najważniejsze informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach, dlatego powinno się go pisać na samym końcu. Należy przygotować go z największą starannością, gdyż to właśnie ta część biznesplanu, zachęca do dalszego czytania.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA i PRODUKTU/USŁUGI
W tym rozdziale zawieramy dane firmy, jej filozofię i sposób działania. Nie powinno zabraknąć również informacji ogólnych o branży i rynku, w którym działalność funkcjonuje, a także krótkiej charakterystyki odbiorcy. Opis produktu i usługi, to natomiast nie tylko stan faktyczny, ale i wyszczególnienie cech wiążących się z atrakcyjnością, innowacyjnością i konkurencyjnością projektu.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
To miejsce przeznaczone na przedstawienie struktury firmy, podział obowiązków na konkretne jednostki oraz wskazanie odpowiedzialności za prowadzenie konkretnych tematów. Ma on jasno informować o tym, kto i w jakim stopniu firmą zarządza. Ale to nie wszystko. W tym rozdziale zamieszcza się również zagadnienia mówiące o wykwalifikowaniu, sposobie zatrudnienia, płacach czy dodatkowych szkoleniach i kursach. W przypadku, gdy firma ma zamiar korzystać z outsoursingu, to również powinno zostać to szczegółowo opisane.

BADANIE RYNKU I KONKURENCJI
Przedstawiamy wnioski z przeprowadzanych badań i analiz, które będą informowały czytelnika o charakterystyce rynku, branży, o możliwościach jakie stwarza, albo w jaki sposób nas ogranicza. W rozdziale tym należy zawrzeć swoisty raport z monitoringu konkurencji pod względem innowacyjnych rozwiązań, polityki cenowej czy realizacji zleceń/zamówień. A także określenie grupy odbiorców produktu/usługi oraz określenie szans na jej powiększenie.

PLAN MARKETINGOWY
Ten rozdział zawiera oczywiście sposób i formy dotarcia do potencjalnego odbiorcy, a więc marketing, reklamę i PR. Opróćz konkretnych form przekazu (np. banery, artykuły sponsorowane, publikacje w prasie), pomysłów na kampanie i wstępnego ich zaplanowania, potrzebny jest również budżet oraz potencjalny zasięg.

HARMONOGRAM PRAC
Jest konieczny, do uzyskania efektów i osiągania założonych celów. Nie tylko potrafi zmobilizować, ale po prostu jest też jednym z kluczowych punktów biznesplanu. Harmonogram powinien zawierać plan na co najmniej kilka lat. Przedstawiać musi cele i terminy ich realizacji, natomiast nie mniej ważne są również sposoby osiągnięcia, jak i czynniki mogące mieć wpływ na powodzenie lub niepowodzenie tychże założeń.

ANALIZA FINANSOWA
Najważniejszym elementem biznesplanu są oczywiście finanse. Zestawienie prognozowanych zysków z kosztami, przepływ środków pieniężnych oraz plany inwestycyjne, to najbardziej konkretne dane, jakie uzyskujemy podczas tworzenia takiego dokumentu. Od tej analizy może zależeć pozyskanie wspólników, dofinansować czy kredytów. Może również być pewnym drogowskazem dla samej Ciebie i z pewnością warto z tego skorzystać, bowiem liczby nie kłamią!