Menu
I cała reszta

Biznesowe Wtorki: Wizerunek marki

Wizerunek wydaje się być terminem tak oczywistym, że aż niepotrzebnym do wyjaśnienia. Nic bardziej mylnego. Pojęcie tak szerokie i złożone, że nie rozumiejąc w pełni jego mechanizmów działania, nie jesteśmy w stanie skutecznie działać. Dlatego dzisiaj lekcja mówiąca o tym, czym wizerunek jest, co się na niego składa i jakie spełnia funkcje.

„Wizerunek (łacińskie imago) oznacza wzór, pierwowzór, wyobrażenie, urojenie, marzenie senne. Wizerunek to zespół informacji na temat osoby, instytucji, firmy lub innego podmiotu, czyli to, co inni o nas myślą, co inni o nas wiedzą i co sądzą, że widzą”[1]. Jest to najbardziej ogólna definicja wizerunku, nas jednak interesuje konkretnie wizerunek marketingowy, a ten „uwzględnia grupę konsumentów, odbiorców i innych kontrahentów. Wizerunek całej organizacji może być tworzony pod kątem otoczenia zewnętrznego, wewnętrznego (pracowników) i społeczno-politycznego. W stosunku do każdego z tych rodzajów otoczenia organizacja może tworzyć inny wizerunek z wykorzystaniem odrębnych czynników (argumentów)”[2]. Definicja ta świetnie obrazuje złożoność wizerunku organizacji, wskazując na wpływ poszczególnych grup oraz na różnice między wizerunkami kierowanymi do różnych odbiorców. Jeszcze kilka innych definicji mówi o pozytywnym obrazie danego przedsiębiorstwa, towaru, usługi w percepcji opinii publicznej. Obraz marki tworzony jest poprzez promocyjne działania marketingowe. Wizerunek spełnia określone funkcje, które są trzonem wielu działań promocyjnych, sprzedażowych. Oto główne z nich:

  • Oddaje charakter produktu i wpływa na decyzję wyboru produktu danej marki przez odbiorcę.
  • Gwarantuje klientom dodatkowe, niematerialne korzyści, jakimi mogą być prestiż, wyróżnienie.
  • Sprzyja indywidualizacji marki, produktu, wyróżnia spośród konkurencji.
  • Dzięki niemu wzrasta zaufanie do firmy.
  • Zmniejsza ryzyko i upraszcza proces podejmowania zakupów przez konsumentów[5].

Za wizerunek marki często uznaje się opakowanie produktu, które jest swoistym drogowskazem dla odbiorcy. Znane opakowanie szybciej znajdzie się wśród innych produktów na półce w sklepie, na zdjęciu w gazecie, w internecie. Ładne i funkcjonalne opakowanie pomoże także przy wyborze produktów, których de facto klient nigdy nie kupował, ale poszukując dobrego jakościowo produktu zaufa „lepszemu” opakowaniu, które jest gwarancją dobrego, markowego produktu. Biorąc pod uwagę słabnącą moc reklamy, które są np. pomijane podczas oglądania telewizji, opakowanie coraz bardziej zyskuje na wartości. „Staje się zatem milczącym doradcą ułatwiającym dokonanie zakupu, silną przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa, które je stosuje, oraz bardzo skutecznym (bezpłatnym) medium reklamowym dostępnym na półce sklepowej, w domu, a może także i w miejscu pracy”[6]. Widzimy więc, że na wizerunek marki ogromny wpływ ma samo opakowanie, które tak naprawdę pierwotnie miało funkcję ochronną produktu, natomiast później przybrało postać reklamy samej w sobie.

Osiągnięcie założonego wizerunku jest zadaniem długookresowym i wymaga stosowania wielu środków promocji. Oprócz tradycyjnych form promocji tj. reklama, PR, firmy wykorzystują dzisiaj na dużą skalę internet i media społecznościowe. Są one ciekawą propozycją ze względu na bezpośredni kontakt z odbiorcą, który jest zainteresowany daną marką. Nie ma więc ryzyka źle zaadresowanej kampanii promocyjnej i straconych pieniędzy. Chociaż koszty prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych są o wiele mniejsze niż w mediach tradycyjnych, to i tak tutaj ryzyko to jest stosunkowo małe.

 [1] Grażyna Białopiotrowicz, Kreowanie Wizerunku w biznesie i polityce, Poltext, Warszawa 2009, s. 17.

[2] Tamże, s. 17.

[3] Tamże, s. 80.

[4] Tamże, s. 81.

[5] red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa 2006.

[6] red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa 2006, s.153.